0123
 คำขวัญโครงการ TO BE NUMBER ONE " เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด "
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสระพังวิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ชุมชนสามัคคีมีส่วนร่วม  ผุ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา
 000รับชมคลิปวีดีโอบทสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระพังวิทยาคม เมื่อ 18 มิถุนายน 2563 ( คลิ๊กที่ภาพด้านล่าง )
1
2
ข่าว
789787
 
45678912324561
งานอนามัยโรงเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ โควิท-19 โรงเรียนสระพังวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ www.sapungwit.ac.th
1425 4757 555555 4447
mmmmm
45785
 
0123 0312
 
youtupe
     
  
 
   
   
 
                                                        หัวหน้างานเทคโนโลยี / ครูแก่นเพชร เกตุกลาง /  ADMIN  E-mail : Wichaglansapung@Gmail.com /กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: 123
12333
12121
121 122
 
06070809100806
11121314151617
18190001000200030050006
000700080009001000110001200014

0101 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

0101  รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 สมัครได้ 2 ช่องทาง ผ่าน QR-CODE และสมัครด้วยตัวเอง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

0101 7 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.30 จัดกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ วัดอรุณ บ้านสระพัง ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

0101 9-11 มีนาคม 2563 สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2562

0101 13 มีนาคม 2563 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

0101 12-13 มีนาคม 2563 พิธีปัจฉิมนิเทศน์ ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562

0101 6 มีนาคม 2563 พิธีเปิดสมาร์ทฟาร์ม โรงเรียนสระพังวิทยาคม

0101 5 ก.พ.2563 ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มสามัคคี ครั้ง 3 ณ ห้องประชุมปรางค์กู่ โรงเรียนสระพังวิทยาคม

0101 14 ก.พ.2563 คณะครูส่งรายวิชาสอบปลายภาค 2/2562

0101 20 ก.พ.2563 กิจกรรม sapungwittayakom open house 2020

0101 11-28 ก.พ.2563 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

0101 7 - 9 ก.พ.2563 รองผู้อำนวยการ / หน.ฝ่ายอำนวยการ ร่วมอบรมแผนและงบประมาณ ณ บ้านไร่แสนรักรีสอร์ท อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

0101 29 มกราคม 2563 ประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมพลูแมน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

0101 8-15 ธันวาคม 2562 จัดนิทรรศการชุมชนต้นแบบแห่งความดีวิถึไทยในแบบพ่อ รูปแบบการจัดนิทรรศการมีชีวิต ณ ท้องสนามหลวง กทม.

0101 17-20 พ.ค.2562 อบรมการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ( STEM ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ อปท.020

0101 11-12 พ.ค.2562 อบรมเชิงปฎิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนมี่ 1/2562  ณ ห้องประชุมปรางค์กู่

0101 13 พ.ค.2562 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562  นักเรียนมาเรียนวันแรก

0101 10 พ.ค. 2562  ครู และบุคลากรทางการศึกษา มาปฎิบัติราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

0101 19 มี.ค.62 ประกวดยุวเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด

0101 26 มี.ต.2562 กำหนดส่งเอกสาร ปถ.05 ทุกรายวิชา

0101 11-13 มี.ค.2562 สอบปลายภาค 2/2561 ระดับ ม.1  2   4   และ 5

0101 5-7 มี.ค.2562 สอบปลายภาค 2/2561 ระดับ ม.3 และ ม.6

0101 16-17 ก.พ.2562  นศท.ปี 2 เข้ารับการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.2 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

0101 14 มี.ค.2562 กำหนดปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6  ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ดาวเรือง โรงเรียนสระพังวิทยาคม อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

0101 16 ก.พ.2562 ประกวดเยาวชนต้นแบบคนเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE (IDOL) ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ

0101 13 ก.พ.2562 ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมประชุมประจำเดือน ก.พ.2562 ณ  ห้องประชุมปรางค์กู่ โรงเรียนสระพังวิทยาคม อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

0101 22 พ.ย.2561 นายมนตรี ชาลีเครือ  ได้กรุณาเดินทางมาร่วมกิจกรรมถ่ายทำวีดีทัศน์  เรื่อง โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน  ณ โรงเรียนสระพังวิทยาคม 

0101 19 พ.ย.2561 นางลัดดาพร  พัดแก้ว  รองผู้อำนวยการพร้อม คณะครู ให้การต้อนรับ นางภัชรีพร   ภาคมะฤค มารายงานตัว  พร้อมผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนห้วยยางวิทยาคม

0101 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง  วิชาเอกภาษาไทย 1 ตำแหน่ง  วิชาเอกภาษาจีน 1 ตำแหน่ง  รับสมัคร ระหว่าง  16-25 ต.ค.2561  กำหนดสอบคัดเลือก 30 ต.ค.61 

0101 กำหนดเปิดภาคเรียน 2/2561  ครูทำงาน 22 ต.ค.2561  , นักเรียน 1 พ.ย.2561

0101 กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่าง 4 - 31 ต.ค.2561

0101 กำหนดการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561   นายมนตรี  ชาลีเคลือ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน

0101 กำหนดสอบปลายภาค 1/2561  ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2561

0101 กำหนดส่ง  ปถ.05 ครั้งที่ 2 และ ส่งข้อสอบปลายภาค  1/2561 ในวันที่ 7 กันยายน 2561

0101 กำหนดสอบกลางภาค 1/2561 ในวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561

กำหนดรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

1234 กำหนดวันเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาหทารประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  16-27 กรกฎาคม 2561

1234 กำหนดประเมิน โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD  ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561

1234 กำหนดประกวดยุวเกษตร ประจำปี 2561  เดือน กรกฎาคม 2561

1234 กำหนดติดตามประเมินผลกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่าง 1-31 กรกฎาคม 2561

1234 กำหนดประกาศผลการสอบแก้  0 ร มส. ระหว่าง 1-6 กรกฎาคม 2561

1234 กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค 1/2561 ระหว่าง  9 - 13 กรกฎาคม 2561

1234 กำหนดดำเนินการแก้กลุ่มเสี่ยงต่อการติด 0 ร มส. ระหว่าง 2-13 กรกฎาคม 2561

1234 กำหนดส่งข้อสอบเย็บบรรจุซอง ระหว่าง  16-20 กรกฎาคม 2561

1234 กำหนดวันหยุด และวันหยุดชดเชย 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา  28 กรกฎาคม 2561 วันเข้าพรรษา

1234 กำหนด หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561

1234 กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 2561 ระหว่าง 1-3 สิงหาคม 2561

1234 กำหนดวันหยุด 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ

1234 กำหนดส่ง ปถ.05 ครั้งที่ 2 ระหว่าง  14-17 กรกฎาคม 2561

1234 กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  ระหว่าง  15-17 กรกฎาคม 2561

1234 กำหนดนิเทศติดตามครูผู้สอน ระหว่าง 27 - 31 สิงหาคม 2561

1234 กำหนดร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดอรุณ บ้านสระพัง ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 21 กรกฎาคม 2561

สถิติจำนวนผู้เข้าชม ................ ครั้ง
UPDATE  29 กุมภาพันธ์ 2563 / 08.30 น. .....By Kru.Kaen/Computer